logo logo
  • facebook


บริษัท คิงส์-วิน อินเตอร์เนชั่นแนล เทรด จำกัด
188/23-24 ซอย ลาดพร้าว 84 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ :0-2933-6114-5, 0-2933-6766-7
โทรสาร : 0-2933-6113
Email : kingwin_1999@hotmail.com

งานขายและบริการ

1.แนวทางธุกิจ

แนวทางธุรกิจของบริษัทคิงส์-วินฯ จัดซื้ออุปกรณ์อะไหล่เครื่องกรองน้ำเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

บริษัทเริ่มแรกจัดจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องกรองน้ำดื่มที่ใช้ในครัวเรือน เครื่องกรองน้ำในเชิงพาณิชย์แนวทางธุรกิจเน้นความหลากหลายของสินค้า เครื่องกรองน้ำที่ขาย ซ่อม บริการ มีทั้งเครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอน เครื่องกรองน้ำระบบยูวี เครื่องกรองน้ำระบบR/O(Reverse Osmosis system)รุ่นใต้ซิ้ง เครื่องกรองน้ำระบบR/Oรุ่นตั้งโต๊ะ เครื่องกรองน้ำระบบR/Oรุ่น 2 อุณหภูมิ , 3 อุณหภูมิ เครื่องกรองน้ำระบบALKALINE  IONIC  เครื่องกรองน้ำระบบพลังงานแม่เหล็ก  เป็นต้น

ต่อมาบริษัทขยายประเภทธุรกิจ เครื่องกรองน้ำที่ใช้กับโรงงานอุตสาหกรรม แนวทางธุรกิจเน้นทางด้านเทคนิคเป็นหลัก เริ่มจากการทดสอบคุณภาพน้ำดิบของลูกค้า ออกแบบ ติดตั้งระบบเครื่องกรองน้ำที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า จนถึงการทดสอบคุณภาพน้ำกรองหลังจากการบำบัด พร้อมทั้งมีการบริการติดตามคุณภาพน้ำหลังการขาย ทุกขั้นตอนต้องใช้เทคนิคและความเอาใจใส่ในการบริการ เครื่องกรองน้ำที่ขาย ซ่อม บริการมีทั้งตู้ทำน้ำร้อน- น้ำเย็นแสตนเลสที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องกรองน้ำระบบซอฟที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องกรองน้ำระบบR/Oที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม  เครื่องกรองน้ำระบบ DI  เครื่องกรองน้ำระบบ MIX BED เครื่องมือวัดและน้ำยาเทสคุณภาพน้ำต่างๆ

 

2.คุณภาพของบริษัท

ถึงแม้บริษัทคิงส์-วินฯ จะเติบโตอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า บริษัทปรับปรุงคุณภาพของสินค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเรียนรู้ปรับปรุงเทคโนโลยีใหม่ๆ บริษัทคิงส์-วินฯ มีข้อปฏิบัติดังนี้

1.สินค้าทุกตัวที่บริษัทคิงส์-วินฯจำหน่าย ต้องผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวดก่อนออกจากโรงงาน แผนกซ่อมบำรุงต้องมีความรู้และฝึกเทคนิคการซ่อมจนชำนาญ แผนกคลังสินค้าต้องมีอะไหล่เพียงพอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความไม่สะดวกกับลูกค้า

2.สินค้าทุกตัวที่บริษัทคิงส์-วินฯจำหน่าย แผนกขายต้องมีความรู้และรายละเอียด ของคุณลักษณะสินค้าทุกตัวพร้อมจะอธิบายและแนะนำถึงข้อเด่นของสินค้า เพื่อลูกค้าสามารถเลือกสินค้าที่เหมาะสมที่สุดกับความต้องการ

3.ลูกค้าทุกรายของบรัทคิงส์-วินฯ หากมีข้อเสนอใดๆกับบริษัทแผนกบริการหลังการขายพร้อมรับเรื่อง รายงานบริษัท เพื่อบริษัทจะได้ปรับปรุงแก้ไขปัญหาจนสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า

 

3.บริการหลังการขาย

นโยบายบริการหลังการขายของบริษัทคิงส์-วินฯ เน้นปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก

บริษัทคิงส์-วินฯเพื่อปกป้องผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า ทางบริษัทได้ให้พนักงานปฏิบัติดังนี้

1.ลูกค้าที่ซื้อเครื่องกรองน้ำของบริษัทคิงส์-วินฯภายในระยะเวลารับประกัน ในสภาวะการใช้งานเครื่องกรองน้ำปกติ เครื่องกรองน้ำมีการชำรุด บริษัทจะไม่เก็บค่าอะไหล่ ค่าซ่อม ค่าบริการใดๆ

2.บริษัทมีการทำประวัติลูกค้าเครื่องกรองน้ำที่สมบูรณ์ เมื่อถึงเวลาต้องบริการ เช่นเปลี่ยนไส้กรอง ฝ่ายขาย

และบริการจะติดต่อแจ้งลูกค้า เพื่อทำการซ่อมชำรุดหลังการขายตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องกรองน้ำเพื่อรับประกันคุณภาพน้ำที่ผ่านการกรองให้ได้มาตรฐาน

3.ณ บริเวณเครื่องกรองน้ำของลูกค้า ต้องมีใบประวัติเครื่องแขวนไว้และมีเบอร์โทรของบริษัท เพื่อให้ลูกค้า

ได้เข้าถึงสถานะการบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ พร้อมทั้งเมื่อเครื่องกรองน้ำมีปัญหา ลูกค้าสามารถติดต่อบริษัทเพื่อเข้าซ่อมบำรุงรักษาได้อย่างสะดวก

4.แผนกบริการให้บริการระดับมืออาชีพ เมื่อลูกค้าติดต่อเพื่อให้บริษัทเข้าซ่อมบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ ภายใน 3 วัน บริษัทต้องให้คำตอบที่พอใจ

5.เมื่อพนักงานเข้าบริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ หากจำเป็นต้องเปลี่ยนสารกรอง ไส้กรอง หรืออะไหล่เครื่องกรองน้ำ ต้องได้รับอนุญาติจากลูกค้าก่อน จึงจะทำการเปลี่ยน

 

3.ประเภทของสินค้า

1)  เครื่องกรองน้ำแบบมาตรฐาน,เครื่องกรองน้ำร้อน อุ่น เย็น ที่เหมาะสำหรับครัวเรือน,บริษัท,ห้างร้าน

2)  เครื่องกรองน้ำระบบใหญ่ ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดการผลิต1 ตัน,2 ตัน, 3 ตัน, 6ตัน และ 12 ตัน

3)  เครื่องกรองน้ำ  ALKALINE IONIC  รุ่นต่างๆ

4)  เครื่องบำบัดน้ำ,เครื่องกรอง SOFTENER  ขนาดต่างๆ

5)  รับออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำ ตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า

6)  ซ่อมบำรุงเครื่องกรองน้ำทุกยี่ห้อ และบริการเปลี่ยนไส้กรองและสารกรอง

ใบรับรองคุณภาพสินค้าและงานบริการ